[Warehouse] Waste shopping list

Elger Jonker elger at ifcat.org
Tue Jul 5 22:37:43 CEST 2022


Graag dedicated, anders hebben we div angels die moeten wachten om een shift te kunnen draaien.

> On Jul 5, 2022, at 22:26, f0x <f0x at cthu.lu> wrote:
> 
> On 7/5/22 21:30, Elger Jonker wrote:
>> Schep: een bats, ook die wat meer kilo's kan hebben :)
> 
> Op zich hebben we ook al 2 batsen voor uitleen, maar als jullie wel graag een dedicated schep willen kan dat


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 833 bytes
Desc: Message signed with OpenPGP
URL: <http://lists.mch2022.org/pipermail/warehouse/attachments/20220705/7c795994/attachment.sig>


More information about the Warehouse mailing list