[ROC] aanvraag PI2MCH

Hillebrand van de Groep me at hillebrand.io
Fri May 20 15:16:17 CEST 2022


Goedemiddag,

Dit gaat dan over 1 jaar. Mocht deze vergunningsduur om welke reden dan 
ook niet mogelijk zijn, dan graag de al bekende termijn aanhouden.

Met vriendelijke groet,
Hillebrand van de Groep

On 20/05/2022 15:14, Meter, G. (Gerrit) wrote:
>
> Goedemiddag Hillebrand van de groep,
>
> De uitgang 438.300 MHz is wat mij betreft akkoord.
>
> Ik zal dit doorgeven aan de heer Bert Post.
>
> Tevens zal ik hem vragen of de duur van vergunning kan worden aangepast.
>
> Kunt u nog even aangeven wat de vergunningsduur zou moeten zijn?
>
> Met vriendelijke groeten,
>
> *Gerrit Meter*
> Senior Frequentiemanager
>
> ........................................................................
> *Spectrummanagement - Veiligheid*
> *Agentschap Telecom*
> *Ministerie van Economische Zaken en Klimaat*
> Emmasingel 1 | 9726 AH | Groningen |
>
> Postbus 450 | 9700 AL | Groningen  |
> ........................................................................
> *T* +31 50 587 75 12
> *F* +31 50 587 74 00
> *M* +31 6 502 74 684
> gerrit.meter at agentschaptelecom.nl <mailto:debby.vgeesbergen at at-ez.nl>
> http://www.agentschaptelecom.nl <http://www.agentschaptelecom.nl/>
> ........................................................................
>
> *Van:*Hillebrand van de Groep <at at hillebrand.io>
> *Verzonden:* vrijdag 20 mei 2022 13:01
> *Aan:* Meter, G. (Gerrit) <gerrit.meter at agentschaptelecom.nl>
> *CC:* Post, A. (Bert) <bert.post at agentschaptelecom.nl>; MCH2022 Radio 
> Operations <roc at lists.mch2022.org>
> *Onderwerp:* Re: aanvraag PI2MCH
>
> Goedemiddag Gerrit Meter,
>
> U stelt dat de gevraagde uitgangsfrequentie buiten de toegestane 
> bandsgrenzen valt.
> Rekeninghoudend hiermee stel ik als nieuwe uitgangsfrequentie 438.3 
> MHz voor.
>
> In het overzicht waar u naar refereert is er maar een andere actieve 
> vergunning op deze frequentie actief, in Bladel. Rekeninghoudend met 
> artikel 5.1 van de gedragslijn zie ik geen conflicten met dit station.
>
> Daarnaast heb ik de vraag of het in deze fase mogelijk is om een 
> wijziging in het verzoek aan te brengen; wij onderzoeken de 
> mogelijkheid om het experiment langer dan het evenement waar de 
> repeater naar vernoemd is te laten duren. Dit vanwege de kosten voor 
> de vergunning, deze zijn immers hetzelfde voor zowel een jaar als de 
> korte periode die nu in mijn aanvraag staat.
>
> Met vriendelijke groet,
> Hillebrand van de Groep
>
> On 20/05/2022 12:16, Meter, G. (Gerrit) wrote:
>
>   Goedemiddag Hillebrand van de Groep,
>
>   De uitgang 438.750 MHz die u wil inzetten tijdens het
>   MCH2022-evenement is helaas niet mogelijk.
>
>   Deze uitgang valt buiten de toegestane bandgrenzen zoals die in de
>   gedragslijn “Vergunningen Radiozendamateurs” is opgenomen. (zie
>   bijlage)
>
>   Ik verzoek u om een andere uitgang voor te stellen, waarbij u
>   rekening houdt met de gedragslijn en ook de reeds uitgegeven
>   vergunningen.
>
>   Een overzicht met de uitgegeven vergunningen kunt u inzien via
>   deze link: Overzicht uitgegeven vergunningen relaisstations en
>   bakenstations radiozendamateurs | Publicatie | Agentschap Telecom
>   <https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/radiozendamateurs/documenten/publicaties/2018/januari/01/overzicht-uitgegeven-vergunningen-relaisstations-en-bakenstations>
>
>   Zodra ik de nieuwe uitgangsfrequentie van u heb ontvangen wordt uw
>   aanvraag verder in behandeling genomen.
>
>   Met vriendelijke groeten,
>
>   *Gerrit Meter*
>   Senior Frequentiemanager
>
>   ........................................................................
>   *Spectrummanagement - Veiligheid*
>   *Agentschap Telecom*
>   *Ministerie van Economische Zaken en Klimaat*
>   Emmasingel 1 | 9726 AH | Groningen |
>
>   Postbus 450 | 9700 AL | Groningen  |
>   ........................................................................
>   *T* +31 50 587 75 12
>   *F* +31 50 587 74 00
>   *M* +31 6 502 74 684
>   gerrit.meter at agentschaptelecom.nl <mailto:debby.vgeesbergen at at-ez.nl>
>   http://www.agentschaptelecom.nl <http://www.agentschaptelecom.nl/>
>   ........................................................................
>
>   Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
>   Indien u
>   niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
>   gezonden,
>   wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
>   verwijderen.
>   De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
>   ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
>   verzenden van berichten.
>
>   This message may contain information that is not intended for you.
>   If you
>   are not the addressee or if this message was sent to you by
>   mistake, you
>   are requested to inform the sender and delete the message.
>   The State accepts no liability for damage of any kind resulting
>   from the
>   risks inherent in the electronic transmission of messages.
>
> Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
> niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
> wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
> verwijderen.
> De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
> ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
> verzenden van berichten.
>
> This message may contain information that is not intended for you. If you
> are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
> are requested to inform the sender and delete the message.
> The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
> risks inherent in the electronic transmission of messages. 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.mch2022.org/pipermail/roc/attachments/20220520/f61e90b7/attachment.html>


More information about the ROC mailing list