[ROC] aanvraag PI2MCH

Hillebrand van de Groep at at hillebrand.io
Fri May 20 13:00:43 CEST 2022


Goedemiddag Gerrit Meter,

U stelt dat de gevraagde uitgangsfrequentie buiten de toegestane 
bandsgrenzen valt.
Rekeninghoudend hiermee stel ik als nieuwe uitgangsfrequentie 438.3 MHz 
voor.

In het overzicht waar u naar refereert is er maar een andere actieve 
vergunning op deze frequentie actief, in Bladel. Rekeninghoudend met 
artikel 5.1 van de gedragslijn zie ik geen conflicten met dit station.

Daarnaast heb ik de vraag of het in deze fase mogelijk is om een 
wijziging in het verzoek aan te brengen; wij onderzoeken de mogelijkheid 
om het experiment langer dan het evenement waar de repeater naar 
vernoemd is te laten duren. Dit vanwege de kosten voor de vergunning, 
deze zijn immers hetzelfde voor zowel een jaar als de korte periode die 
nu in mijn aanvraag staat.

Met vriendelijke groet,
Hillebrand van de Groep

On 20/05/2022 12:16, Meter, G. (Gerrit) wrote:
>
> Goedemiddag Hillebrand van de Groep,
>
> De uitgang 438.750 MHz die u wil inzetten tijdens het 
> MCH2022-evenement is helaas niet mogelijk.
>
> Deze uitgang valt buiten de toegestane bandgrenzen zoals die in de 
> gedragslijn “Vergunningen Radiozendamateurs” is opgenomen. (zie bijlage)
>
> Ik verzoek u om een andere uitgang voor te stellen, waarbij u rekening 
> houdt met de gedragslijn en ook de reeds uitgegeven vergunningen.
>
> Een overzicht met de uitgegeven vergunningen kunt u inzien via deze 
> link: Overzicht uitgegeven vergunningen relaisstations en 
> bakenstations radiozendamateurs | Publicatie | Agentschap Telecom 
> <https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/radiozendamateurs/documenten/publicaties/2018/januari/01/overzicht-uitgegeven-vergunningen-relaisstations-en-bakenstations>
>
> Zodra ik de nieuwe uitgangsfrequentie van u heb ontvangen wordt uw 
> aanvraag verder in behandeling genomen.
>
> Met vriendelijke groeten,
>
> *Gerrit Meter*
> Senior Frequentiemanager
>
> ........................................................................
> *Spectrummanagement - Veiligheid*
> *Agentschap Telecom*
> *Ministerie van Economische Zaken en Klimaat*
> Emmasingel 1 | 9726 AH | Groningen |
>
> Postbus 450 | 9700 AL | Groningen  |
> ........................................................................
> *T* +31 50 587 75 12
> *F* +31 50 587 74 00
> *M* +31 6 502 74 684
> gerrit.meter at agentschaptelecom.nl <mailto:debby.vgeesbergen at at-ez.nl>
> http://www.agentschaptelecom.nl <http://www.agentschaptelecom.nl/>
> ........................................................................
>
> Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
> niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
> wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
> verwijderen.
> De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
> ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
> verzenden van berichten.
>
> This message may contain information that is not intended for you. If you
> are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
> are requested to inform the sender and delete the message.
> The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
> risks inherent in the electronic transmission of messages. 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.mch2022.org/pipermail/roc/attachments/20220520/bb7a83e2/attachment.html>


More information about the ROC mailing list