[Warehouse] Fwd: Vragen voor PL omtrent verlichting Heaven/Keuken

Sebastian Oort bas at knutselaar.net
Tue May 17 22:06:38 CEST 2022


Ter info, jullie hoeven zo te zien NIKS meer te doen met gas, dat gaat Team
Fire doen dus. Deze mail is voor je archief.

Bas

---------- Forwarded message ---------
Van: Jick van Wijhe <jickvanwijhe at me.com>
Date: ma 16 mei 2022 om 20:11
Subject: Re: Vragen voor PL omtrent verlichting Heaven/Keuken
To: Sebastian Oort <bas at knutselaar.net>


Hoi Bas,

Ik heb even navraag gedaan waar precies het beleid vandaan komt over het
wisselen van flessen.
Zoals ik het lees in de wet BGBOP kan ik 1-op-1 de regels vinden die jij
ook op die kaart heb staan (dus max 125L voorraad bij je tent) in de vorm
van 4 flessen, maar ik lees in de wet niets over de procedure omtrent het
vervoer.

Deze additionele vraag komt blijkbaar van de gemeente Zeewolde en moet zo
in de vergunningsaanvraag staan. (Net even nagevraagd bij scouting). Hoe is
hij erin gekomen: Ik heb dit letterlijk ge-copy-paste van het
brandbeveiligingsplan van SHA 2017. Dus blijkbaar deed men daar iets anders
als men had opgeschreven :).

Om het praktisch te houden vind ik het zelf raar dat EN logistiek EN wij
erbij betrokken moeten zijn.

Hoe komt het op je over als je gewoon mijn team belt. Wij rijden even naar
het logistieke terrein en halen een fles op met onze golfcar.
Dan voldoen we gewoon aan de behoefte van de gemeente en kost het 1 brand
medewerker, 2 als er tosti’s zijn.
Zou dat werkbaar zijn?


JickOp 16 mei 2022, om 08:41 heeft Jick van Wijhe <jickvanwijhe at me.com> het
volgende geschreven:

Hoi Bas,

Het kan niet de bedoeling zijn dat je buikpijn krijgt van een leuk
evenement draaien :) dat moet vooropgesteld het uitgangspunt zijn.

Qua wet en regelgeving kan ik niet veel veranderen (dat is eenmaal opgelegd
en een hoop ook 1-op-1 overgenomen uit het plan 2017, maar hoe we daar
prachtmatisch een invulling aan kunnen geven daar kunnen we wel wat mee :).

Ik lees vanavond even de flyer door die je deelde en zal dan met een
werkbaar voorstel komen.

We kunnen ook even kort bellen vanavond als je daar voorkeur aan geeft, dan
kan ik beter begrijpen hoe het eraan toegaat in de angels kitchen en wat
wel en niet werkt.

Groeten

Jick

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 16 mei 2022 om 00:25 heeft Sebastian Oort <bas at knutselaar.net> het
volgende geschreven:


Hoi Jick, ik zit het eens rustig door te lezen en ik verbaas me over de
zeer uitgebreide en complexe procedures rondom gasflessen. Je betrekt vier
teams in iets wat zo simpel is als een gasfles wisselen. Ik kan me niet
voorstellen dat dit vanuit de wetgever en veiligheid nodig kan zijn.

Voorstel procedure: Heaven belt voor een nieuwe gasfles naar warehouse. Die
pakken een steekkar, bolderkar of een golfkar. Halen een fles uit storage
en brengen die naar de keuken. Op elk moment van de dag wanneer dat nodig
is. De lege fles gaat retour naar het depot. Klaar in 20 minuten door 1
vrijwilliger, of als die het gezellig vindt, een tweede.

Wat jij voorstelt in dit document kost minstens 6 tot 8 mensen, 2 of meer
voertuigen en minstens een uur of twee om op te tuigen. Ik zie het niet
gebeuren in de praktijk, en dus moeten we het ook niet beloven in een
document. Mijn keukenteam gaat niet 2 uur stil kunnen liggen omdat er een
papieren tijger aan procedures doorgewerkt moet worden. Idem met het
'levertijden' verhaal, dat gaat niet werken. Als het gas op is moet het
aangevuld worden. We kunnen niet zeggen 'jongens sorry geen eten vanavond
want morgenochtend is er pas weer gas'.

Ik hoor graag van je, want dit geeft me buikpijn. Het is echt veel te
moeilijk en veel te zwaar, en ik snap oprecht niet waarom het nodig zou
zijn om het zo te doen. Misschien zie ik iets niet, dat kan natuurlijk, dan
hoor ik het graag.

BasOp zo 15 mei 2022 om 19:54 schreef Jick van Wijhe <jickvanwijhe at me.com>:

> Sorry ik heb de verkeerde versie van het plan bijgevoegd :)
> Dit is een van mijn eerste drafts.
>
> Bijgevoegde de laatste versie:
>
>
>
> Daarin staat het uitgebreid:
>
> ·    Een vluchtroute bij een tent heeft een vrije doorgang met een
> breedte van ten minste 0,85 m en een hoogte van de vluchtroute van ten
> minste 2,0 m
> Met RedLizzard afgesproken dat de vluchtroutes wel uit moeten komen op de
> brandgangen op het veld die zijn aangelegd van 4 meter breed.
>
> Jick
>
>
>
>
> Op 15 mei 2022, om 19:09 heeft Bas Oort <bas at knutselaar.net> het volgende
> geschreven:
>
> Wat ik nog mis zijn de eisen aan vluchtroutes: hoe breed etc.
>
> Dank voor de rest
>
> Op 15 mei 2022 om 18:01 heeft Jick van Wijhe <jickvanwijhe at me.com> het
> volgende geschreven:
>
> Goede vraag,
>
> Bijgevoegd heb ik de 2 tekeningen die ik van Red Lizzard heb ontvangen
> Daarin zie je de nooduitgangen een aantal brandblussers.
>
> Ik heb op basis van deze deze tekeningen de nodige verlichtte nooduitgang
> bordjes, noodverlichting en brandblussers besteld.
>
> <GeplakteAfbeelding-1.png>
>
>
>
>
> In het kort:
> * Ik moet in de grote zaal een noodverlichting ophangen (2 spots die aan
> gaan wanneer de stroom uitvalt)
> * Er zullen 3x AB schuim in de zaal 6L en 1x 6L schuim in de keuken komen
> * Voor de keuken heb ik aanvullend een blusdeken besteld en een
> vetschuimblusser
>
> Verder is er wet-en-regelgeving over koken, braden en frituren:
>
> Wet-en-regelgeving koken, braden en frituren
> • In de directe nabijheid van een toestel of installatie voor koken,
> bakken, braden of frituren is een adequate brandblusvoorziening aanwezig.
> • Binnen handbereik van het baktoestel is voor iedere bak een passend
> deksel of een blusdeken aanwezig waarmee de bakken ingeval van brand worden
> afgedekt.
> • Een frituurtoestel is thermisch zodanig beveiligd dat de temperatuur van
> het bakmedium niet boven 200 graden Celsius kan oplopen.
> • Een bakinstallatie is zodanig geconstrueerd dat bij overbruisen, over de
> rand of door kieren om de rand, olie of vet niet in de verbrandingsruimte
> kan komen.
> • Er moet een adequate rookgas afvoervoorziening gerealiseerd zijn bij
> toestellen en installaties die dat behoeven. De bij het bakken, braden
> en frituren vrijkomende dampen moeten via een rookafvoerkanaal naar de
> buitenlucht worden weggeleid in het rookafvoerkanaal moet een verwisselbaar
> of te reinigen vetfilter zijn geplaatst.
> • De voorziening voor afvoer van rookgas moet doeltreffend gereinigd zijn.
> • De opstelling van het verbrandingstoestel met inbegrip van een
> aansluitleiding tussen het toestel en de voorziening voor de afvoer
> van rookgas is brandveilig.
> • Van een brandveilige opstelling is sprake indien
> de opstelling brandveilig is, bepaald volgens NEN 3028.
> • Bij een verbruikstoestel zijn de toepasselijke specificaties voor
> gebruik en onderhoud vanwege de leverancier aanwezig.
> • Kook-, bak- en braadtoestellen mogen niet bereikbaar zijn voor bezoekers.
> • Gasgestookte verwarmingstoestellen met een open verbranding moeten
> zodanig zijn afgesteld, dat er een optimale verbranding plaatsvindt.
>
> Tot slot is het gebruik van Gas relevant voor jullie:
>
> Wet-en-regelgeving Gas:
> • Gasflessen moeten zo zijn geplaatst, dat geen
> (brand)gevaarlijke situaties ontstaan. Daarom mogen in ieder geval in de
> directe omgeving van een bakplaat, frituur, oven, e.d. geen gasflessen
> geplaatst worden
> • Er mogen per kraam / attractie maximaal 4 gasflessen worden aangesloten
> met een gezamenlijke totale inhoud van maximaal 125 liter.
> • Per verbrandingstoestel mag maximaal één gasfles zijn aangesloten.In
> overleg met brandweer Flevoland mag van dit/deze
> voorschriften (en) worden afgeweken als dit voor een goede bedrijfsvoering
> noodzakelijk is.
> • Aangesloten gasflessen moeten buiten de kraam en niet in
> publieksgebied staan. Tevens is het niet toegestaan om gasflessen door
> voor publiek bestemd gebied te vervoeren.
> • Niet aangesloten gasflessen moeten worden opgeslagen in een gasdepot.
> • De ruimte waarin de gasfles(sen) staan:
> • Moeten op de buitenlucht zijn geventileerd door middel van ten minste
> twee, zover mogelijk uit elkaar liggende, niet
> afsluitbare ventilatieopeningen nabij, of in de vloer
> • Mag slechts van buitenaf door middel van een deur of luik bereikbaar
> zijn.
> • Van gasflessen mag de keuringstermijn niet verstreken zijn
> • De gasslangen mogen niet ouder zijn dan 10 jaar, tenzij de slang een
> andere levensduur aangeeft en in goede staat verkeerd.Het reduceerventiel
> of de gasdrukregelaar mag niet ouder zijn dan 5 jaar.
> • Gasflessen moeten tegen omvallen worden beschermd. Indien de constructie
> van de gasfles dermate is dat er voldoende stabiliteit is, hoeft deze niet
> te worden vastgezet.
> • In situaties waarin gevaar bestaat op beschadiging van gasflessen
> ten gevolge van voertuigbewegingen moet dat deel van de opslagvoorziening
> zijn voorzien van een aanrijdbeveiliging.
> • Na het aansluiten van een gasfles moet de aansluiting op gasdichtheid
> worden gecontroleerd.
> • Van de aanwezige propaanreservoirs en/of flessenbatterijen moet
> leverancier een verklaring van gasdichtheid worden afgegeven.
> • Van propaanreservoirs en flessenbatterijen mag de keuringstermijn niet
> verstreken zijn
>
> *Wisselen van gasflessen (ander locaties)*
> Op andere locaties bijv de vrijwilligers keuken zijn gasflessen aanwezig
> die in gebruik zijn, als zo’n gasfles leeg dreigt te raken dan zullen
> we deze moeten wisselen
> Hiervoor geldt de volgende procedure:
>
>  - Het is enkel toegestaan om deze actie uit te voeren onder strikt
>  toezicht en bij voorkeur op een moment dat het op het evenement rustig is.
>  - De procedure en tijd zal aangemeld zijn bij de primaire
>  contactpersoon en de beveiliging
>  - vanaf het logistiek terrein zal een nieuwe gasfles met begeleiding
>  door security en de brand Gator worden begeleid naar de betreffende locatie
>  - Het wisselen wordt binnen de geblindeerde hekken / opslaglocatie
>  uitgevoerd door een medewerker van logistiek.
>  - Tijdens het wisselen zal security ervoor zorgen dat publiek op ruime
>  afstand blijft tijdens het wisselproces.
>
>
> Ik denk in praktijk dat het het makkelijks om ’s ochtends te wisselen
> tussen 07:00 en 09:00
>
>
>
> Voor de volledigheid heb ik het hele plan bijgevoegd:
>
> <Brandpreventieplan.docx>
>
>
>
> Mocht je nog vragen hebben.
>
> Groeten,
>
>
> Jick
>
>
>
>
>
>
> <Plattegrond C22 Vrijwilligerskeuken.pdf>
>
> <Plattegrond C21 Vrijwilligerseetzaal.pdf>
>
>
>
>
>
>
> Op 15 mei 2022, om 16:08 heeft Sebastian Oort <bas at knutselaar.net> het
> volgende geschreven:
>
> Hi Jick, dank. Verder wil ik graag weten wat de eisen zijn mbt inrichting
> van m’n tenten (heaven en keuken). Hoe vluchtroutes moeten, wat
> voor afmetingen etc. Verdere eisen etc.
>
> Bas
>
> Op 15 mei 2022, om 13:10 heeft Jick van Wijhe <jickvanwijhe at me.com> het
> volgende geschreven:
>
> Hoi Bas en Christel,
>
> Sorry sorry sorry voor de late reactie.
> Het was een chaotische week. Ik wilde je gisteren nog even aanspreken.
> Volgens mij heb ik je wel zien lopen, maar ben het helemaal vergeten te
> vragen.
>
> Allereerst fijn dat je aan ons denkt en we helpen je graag.
>
>
> TLDR;
> Om je vraag kort te beantwoorden:
> Ik zou gewoon voor de staalkabel gaan.
>
>
> Uitgebreide antwoord;
> Artikel 5.4 Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige
> plaatsen
>
> Dit betekend:
> * De lampjes moeten 2,5 meter hoog hangen.
> * Het moet onbrandbaar zijn volgens NEN 6064 (wat ook weer onleesbaar is)
>
> Dan is natuurlijk weer de vraag, wat is die NEN norm? In een leesbare vorm
> is er eenvoudige brandproef:
> Om te bepalen of de waarden van een navlamduur en nagloeiduur worden
> gehaald, kan een monster van het materiaal worden genomen en worden
> beproefd. Daarbij kan als volgt tewerk worden gegaan:
>
> 1.   Neem een monster (ongeveer 5 x 25 cm) van het materiaal;
>
> 2.   houd een uiteinde van het monster in een vlam, zoals bijvoorbeeld
> van een aansteker of lucifer;
>
> 3.   neem wanneer het monster vlam heeft gevat of nadat 5 seconden zijn
> verstreken de ontstekingsbron weg.
>
> Het materiaal voldoet als aan alle van de volgende voorwaarden is voldaan:
>
> a.   tijdens de verhitting zijn geen druppels vrijgekomen (al of niet
> brandend of druipend); b. tijdens de verhitting zijn
> geen roetvlokken vrijgekomen.
>
> b.   Het materiaal vlamt niet meer dan 15 seconden na en gloeit maximaal
> 60 seconden na.
>
> Aankleding in een besloten ruimte geeft bij brand geen druppelvorming
> boven een gedeelte van een vloer, bestemd voor gebruik door personen. Met
> brandbaar gas gevulde ballonnen zijn niet toegestaan
>
>
> Ik hoop dat dit je vraag beantwoord.
> En nogmaals dank voor je vraag, dat scheelt weer problemen als de
> brandweer komt controleren.
>
> Groeten,
>
> Jick
> (Aka Firewall)
>
>
>
>
>
>
>
> Op 11 mei 2022, om 22:11 heeft boekenwuurm <boekenwuurm at boekenwuurm.nl>
> het volgende geschreven:
>
> Hoi Jick,
>
> Zou jij hier een zinnige uitspraak over kunnen doen? En als dat niet lukt,
> weet je dan wie we hiervoor moet hebben?
>
> Groeten,
>
> Christel/Boekenwuurm
>
> On 5/11/22 22:03, Sebastian Oort wrote:
>
> Hi Christel, ik stel de vraag even via jou.
>
> In heaven en keuken moeten er 40+25 lampen opgehangen. Juerd en ik zijn
> dat aan het uitvogelen en we hebben een hele concrete vraag waar we zelf
> niet uitkomen.
>
> Ons plan is lijnen te spannen over de gehele breedte en daar de lampen aan
> te hangen. Concreet is onze vraag: mag dat met touw of moet het staaldraad
> zijn? Dat maakt namelijk nogal uit qua inkopen en het kostenplaatje.
>
> Ik hoor graag van jullie! Er zit enige haast bij gezien we de materialen
> ook moeten bestellen.
>
> Bas
>
>
>
>
>
>

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.mch2022.org/pipermail/warehouse/attachments/20220517/555ad7ca/attachment.html>


More information about the Warehouse mailing list