[ROC] Fwd: aanvraag PI2MCH

me at hillebrand.io me at hillebrand.io
Thu May 19 14:28:53 CEST 2022


Fyi


-------- Original Message --------
From: "Post, A. (Bert)" <bert.post at agentschaptelecom.nl>
Sent: 19 May 2022 14:26:06 CEST
To: "at at hillebrand.io" <at at hillebrand.io>
Cc: "Meter, G. (Gerrit)" <gerrit.meter at agentschaptelecom.nl>
Subject: aanvraag PI2MCH

Goedemiddag Hillebrand  van de Groep,

Per 12 mei ontving ik uw vergunningsaanvraag t.b.v. frequentiegebruik voor een  tijdelijk relaisstation te Zeewolde, werkend in de 70 cm-band.  Uw aanvraag is geregistreerd onder nr. 8312317 en wordt op korte termijn in behandeling genomen.

Vanuit ons vandaag gehouden tel. onderhoud heb ik begrepen dat er een correctie moet plaatsvinden in het aangevraagde vermogen,  dit dient te zijn:  15 dBW.


Voor de afhandeling dient u rekening te houden met een aantal weken ( max.6).    Indien mogelijk of noodzakelijk ontvangt u eerder bericht.


Met vriendelijke groet,

Bert Post
Vergunningverlener
Afdeling Veiligheid
........................................................................
Agentschap Telecom
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Emmasingel 1 | 9726 AH | Groningen
Postbus 450 | 9700 AL | Groningen
........................................................................
T (050) 587 74 44
F (050) 587 74 00
bert.post at agentschaptelecom.nl<mailto:bert.post at agentschaptelecom.nl>
http://www.agentschaptelecom.nl<http://www.agentschaptelecom.nl/>
........................................................................


Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

-- 
Sent from my Android device with K-9 Mail. Please excuse my brevity.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.mch2022.org/pipermail/roc/attachments/20220519/737e3469/attachment.html>


More information about the ROC mailing list