Inkoop spullen voor andere teams

Manduca manduca at mch2022.org
Tue Mar 22 14:08:34 CET 2022


Is warehouse uberhaupt actief? Ik heb echt nog helemaal niks gezien. En 
op de wiki staat ook niks, behalve dat ene F0x de lead is (zonder 
contact gegevens). Dit begint zorgwekkend te worden.

Gr,
Manduca

On 20-3-2022 17:29, Sebastian Oort wrote:
> Hi Logistics,
>
> ik neem aan dat jullie weer dingen gaan inkopen voor andere teams? Kun je vertellen wanneer jullie hiermee aan de slag willen? En wat ik wel/niet aan jullie kan vragen?
>
> Ik vermoed dat ik graag dingen wil van de Action, Ikea en Kranenbroek, bv verlengsnoeren/stekkerdozen, lampjes etc.
>
> Hoor graag van jullie
>
> Groet,
>
> Bas


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: OpenPGP_0x9A4D9F55BD19B47A.asc
Type: application/pgp-keys
Size: 644 bytes
Desc: OpenPGP public key
URL: <http://lists.mch2021.org/pipermail/logistics/attachments/20220322/9e9887a1/attachment.bin>

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: OpenPGP_signature
Type: application/pgp-signature
Size: 236 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.mch2021.org/pipermail/logistics/attachments/20220322/9e9887a1/attachment.sig>


More information about the Logistics mailing list