[Family] OEFENING vermist persoon zaterdagmiddag 23-7-2022 16:00 uur

maurits.dusoswa at kpnmail.nl maurits.dusoswa at kpnmail.nl
Sat Jul 23 00:20:25 CEST 2022 Beste medevrijwilligers, 


 In vervolg op de oefening van vanochtend die niet liep zoals verwacht hebben we gemeend om deze oefening nog eens herhalen. Het resultaat van deze oefening is dat het een uur duurde voordat de drenkeling gevonden werd. Dát is onacceptabel. Onze eigen minimale eis is dat alle poelen binnen 15 minuten moeten zijn afgezocht. 


 Na een melding van een ouder die zijn of haar kind kwijt is, start de CP direct het protocol vermist persoon. Ongeacht waar de ouders van het slachtoffer zijn, belt de CP direct de Family Village zodat zij direct – zonder verdere regie van security of de CP – de vijf poelen afzoeken. De Family Village rapporteert bij de CP elke keer als een poel is afgezocht. In de tussentijd heeft security het terrein afgezet. NB: de normale operatie van het evenement wordt niet verstoord wat betekent dat het verkeer en mensenstromen op het terrein  niet wordt verstoord. Het eerste securityteam dat ter plaatse is bij de melder(ouder) heeft de regie totdat een teamleider ter plaatse is en de communicatie tussen met de CP overneemt. Als de veiligheidscoördinator ter plaatse is, neemt die de leiding. 


 Voor dit scenario wordt er geen medewerking gevraagd van de havendienst. De oefening zal worden uitgevoerd op kanaal 2. Elke keer dat een bericht wordt verzonden, wordt de term Exercise genoemd. Bijvoorbeeld: “Excercise..CP for the C10 over”. CP: “Excercise C10, state you message.” etc. 


 Toch kies ik ervoor de havendienst wél te informeren om misverstanden te voorkomen. Ook wordt Scouting Landgoed Zeewolde geïnformeerd over het feit dat er nog een oefening gaande is. Ook de PL wordt geïnformeerd. Ik vraag, net zoals in mijn vorige mail over de vorige oefening expliciet dat je de ontvangst van deze mail bevestigt door mij een bericht te sturen. Voor aanvang van de oefening zal via Signal een bericht volgen dat er een oefening gaande is. Daarnaast vraag ik de CP om duidelijk via het portofoonkanaal 1, 2 en 3 mede te delen dat er een oefening gaande is er geen verdere actie vereist is. 


 De oefening wordt gehouden op zaterdag 23 juli 2022 om 16:00 uur en duurt maximaal 1 uur.   


 Tenzij anders door mij persoonlijk medegedeeld, wordt het tijdstip van de oefening NIET verzet. als iemand anders buiten mij om de datum of tijd verzet, beschouw ik dit als onrechtmatig!  Na de oefening wordt er geëvalueerd met alle deelnemende eenheden om 17:15 uur in de tent van Safety. Kom op tijd, want ik wil graag de oefening snel afwikkelen. 


 Ik wil er nog eens op wijzen dat portofoon communicatie beperkt moet worden tot het absolute minimum. De CP zet alle deelnemende eenheden op de juiste plaats en alle andere acties moeten – zoals afgesproken automatisch in werking treden zonder verdere communicatie. 


 Van de Family Village vraag ik om een ouder beschikbaar te stellen om als acteur op te treden in deze casus. Voor de casus van 23-07-2022 spreken we op voorhand af dat dat de meldende ouder zich niet op Family Village bevindt. Dan voorkomen we dubbele petten. Kunnen we afspreken dat de ouder met mij contact opneemt omstreeks 10:00 uur op 06-10912166?   


 Aan de CP wil ik vragen het Scoutinglandgoed Zeewolde te informeren over deze oefening(graag een berichtje als dit gebeurd is). 

 Geïnformeerde partijen 


 * Alle veiligheidsteams 
 * Brenno de Winter & Niels (havendienst)

 * Projectleiding (netsmurf) 
 * Centrale post 
 * Family Village 
 * Scouting landgoed Zeewolde 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.mch2022.org/pipermail/family/attachments/20220723/e380ab27/attachment-0001.html>


More information about the Family mailing list